triggr marketing, digitális marketing, facebook hirdetéskezelés, Papp László

Felhasználási feltételek

A jelen Felhasználási Feltételek („Felhasználási Feltételek”) a https://triggr.hu/ címen elérhető, Papp László Tibor E.V. által üzemeltetett weboldalon („Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatások („Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit tartalmazzák. A jelen Felhasználási Feltételek hatálya kiterjed valamennyi Felhasználóra. Felhasználónak minősül a Weboldal minden látogatója, illetve mindenki, aki a Weboldal bármely szolgáltatását igénybe veszi. A Felhasználók bármely Szolgáltatás igénybe vételének megkezdésével, valamint a regisztrációval fogadják el a jelen Felhasználási Feltételeket.

A Weboldal, valamint a Szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll és valamennyi szerzői vagyoni jog, valamint az adatbázis előállítóját megillető jogok a Szolgáltatót illetik meg. Ennek megfelelően a Weboldal, illetve a Szolgáltatások egészének és egyes részeinek valamennyi felhasználásához a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye szükséges.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználási Feltételek előírásait a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között, egyoldalúan módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a https://triggr.hu/ weboldalon rövid felhívás útján értesíti a Felhasználókat, a jelentősebb változásokról pedig e-mail-ben tájékoztatja a regisztrált Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, az a Felhasználási Feltételek módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

I. A Szolgáltatás

1.1. A Szolgáltatás elsődleges célja audiovizuális és írásos anyagok hozzáférhetővé tétele a Felhasználókat foglalkoztató témakörökben. A Szolgáltató a Szolgáltatások egy részét kizárólag a regisztrált Felhasználók számára nyújtja.

1.2. A Szolgáltató jogosult a Weboldal bármely tartalmi elemét – annak megjelenését és tartalmát is beleértve – saját döntésétől függően, a Felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztatni, átalakítani, vagy megszüntetni.

1.3. A Felhasználó a Szolgáltatásokat kizárólag a hatályos jogszabályoknak és a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelően, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül jogosult igénybe venni és használni. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe, vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási Feltételekben rögzített hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazni, vagy egyébként a Felhasználó felelősségre vonása érdekében a szükséges jogi lépéseket megtenni.

II. A regisztráció

2.1. A regisztráció önkéntes. Bizonyos Szolgáltatások csak a regisztrált Felhasználók számára vehetők igénybe. A regisztrált Felhasználó feliratkozhat a Szolgáltató hírlevelére.

2.2. A regisztrációhoz bizonyos, az erre szolgáló felületen megjelölt személyes adatok (név, email cím) megadása szükséges, valamint bizonyos adatok (életkor, lakcím, érdeklődési kör stb.) fakultatív módon megadhatók. A regisztráció megerősítése egy visszaigazolási eljárással történik, amely során a Szolgáltató meggyőződik arról, hogy valóban a jogosult végezte-e el a regisztrációt.

2.3. Valamennyi Felhasználó a regisztráció során az adatait a valóságnak megfelelően köteles megadni, a megadott adatok valótlanságával, téves megadásával, elírásával összefüggésben a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli sem az érintett Felhasználóval, sem más, harmadik személlyel szemben. Amennyiben a megadott személyes adatok valótlanságával kapcsolatban bármely harmadik személy igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben, az igény kielégítéséért a Felhasználó köteles a Szolgáltató helyett helytállni.

2.4. A regisztráció során megadott adatokat a Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban és hazai és uniós adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli. A Felhasználók bármikor jogosultak a regisztrációjuk törlését kérni az laszlo@triggr.hu e-mail címre küldött levélben.

2.5 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételek súlyos megszegése vagy jogszabálysértés esetén a Felhasználó regisztrációját törölje.

III. Az egyes Szolgáltatások

3.1. Hírlevél

A Szolgáltató hírlevelére a Felhasználó a regisztráció során, valamint a külön erre a célra kialakított szövegdobozokban, a nevét és az e-mail címét megadva tud feliratkozni. A hírlevélre feliratkozó Felhasználók részére a Szolgáltató a Weboldalon megjelenő tartalmakkal, a Szolgáltató által szervezett rendezvényekkel, ajánlatokkal, valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat és az azokhoz való hozzáférés lehetőségét juttatja el e-mail útján. A feliratkozott Felhasználó bármikor, indokolás és jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről leiratkozni az laszlo@triggr.hu e-mail címre küldött levélben.

3.2. Reklámok küldése

A Felhasználó a regisztrációval és a hírlevélre való feliratkozással a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ának megfelelően kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató részére elektronikus levelezés útján, illetve a hírlevelekben a partnerei reklámait elküldje. Az olyan reklámok, amelyek csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető, kizárólag olyan Felhasználók számára küldhetőek el, akik a regisztráció, illetve a hírlevélre való feliratkozás során a születési helyüket és idejüket is megadták és így megállapítható, hogy az előírt életkori feltételnek megfelelnek. A reklám küldéséhez való hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható az laszlo@triggr.hu email címre küldött elektronikus levél útján.

3.3. Felhasználói tartalmak, Kommentek

A Felhasználók jogosultak a Weboldalon megjelenő minden olyan tartalomhoz hozzászólni, ahol erre a Szolgáltató lehetőséget biztosít, a hozzászólásoknak azonban minden esetben meg kell felelniük a 4. pontban részletezett Moderálási elveknek. Ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult az adott hozzászólást törölni, illetve ismételt, vagy súlyos szabálysértés esetén a Felhasználó aktivitását korlátozni vagy a regisztrációját törölni. A Felhasználó teljeskörű és korlátlan helytállási kötelezettséggel tartozik a Szolgáltatóval szemben, ha bármely harmadik személy a Felhasználó által közzétett, illetve beküldött tartalmakkal összefüggésben igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben. A Felhasználó a tartalom Weboldalon történő közzétételével időbeli és területi korlátozás nélküli felhasználási jogot enged a Szolgáltatónak arra, hogy az általa közzétett, illetve beküldött tartalmat a Weboldalon felhasználói tartalomként hozzáférhetővé tegye, más művekkel összekapcsolja, azt – szükség esetén – a Moderálási elveknek megfelelően megváltoztassa vagy törölje, a Weboldalon történő közzététel céljából vagy egyébként archiválási céllal bármilyen adathordozón rögzítse. Felhasználó szavatolja, hogy a felhasználási engedély adására jogosult.

3.4. Nyereményjátékok

A Szolgáltató által a Weboldalon meghirdetett nyereményjátékokon az adott nyereményjáték szabályzatban megjelölt Felhasználók jogosultak részt venni, a nyertes a Szolgáltató által a szabályzatban megjelölt módon kerül kiválasztásra és kihirdetésre.

IV. Moderálási elvek

4.1. NEM engedélyezettek az alábbiak:

4.1.1. Felhasználónév választáskor:

 • Obszcén, vulgáris nevek használata.
 • Bármilyen módon nemi, faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, politikai hovatartozást és lelkiismereti szabadságot sértő nevek használata.

4.1.2. A hozzászólások jellegének tekintetében (Flood = árvíz):

 • A szöveg nélküli (üres) vagy értelmetlen hozzászólás.
 • Hosszú szövegek céltalan bemásolása.
 • Minden olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a hozzászólásokra szolgáló felület méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát.
 • Ugyanazon hozzászólás egymás után többszöri bemásolása egy adott cikkhez, vagy több cikkhez.

4.1.3. A hozzászólások tartalmának tekintetében:

 • Amennyiben a hozzászólás jogszabályba ütközik.
 • Amennyiben a hozzászólás jogszabálysértésre buzdít.
 • Amennyiben a hozzászólás bármilyen módon nemi, faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, politikai, egyéb hovatartozást sért.
 • Obszcén, vulgáris, agresszív hangulatkeltő hozzászólás.
 • A kulturált társalgást szembeötlően zavaró hozzászólás.
 • Szigorúan tilos bárkinek – vagy bármely embercsoport tagjának – az emberi méltóságát megsérteni. Kifejezetten tilos a nemzeti, etnikai, vallási, kulturális, nemi és faji alapú előítéleteknek és megkülönböztetéseknek – akár burkolt formában is – a fórumon hangot adni.
 • Szigorúan tilos bármilyen olyan tartalom Felhasználó általi közzététele a Weboldalon, amely nyíltan vagy burkoltan más weboldal, személy, szervezet, szolgáltatás vagy üzlet reklámozását szolgálja.
 • Szigorúan tilos bármilyen illegális tevékenységre, illetve a Büntető Törvénykönyv hatálya alá eső magatartásra felbujtó, ilyen tevékenységet ismertető, részletesen leíró, illetve ehhez segítséget kérő, továbbá nyílt szexualitást leíró/ábrázoló hozzászólások, képek elküldése. Az ilyen szöveges/képi információt tartalmazó internetes oldalak hivatkozásainak bemutatása is tiltott.
 • Szigorúan tilos warez linkeket, szoftver-kulcsokat, szériaszámokat és crackeket, illetve ezekre vonatkozó információkat közzétenni, megvitatni.
 • A Felhasználók nem tehetnek közzé olyan tartalmakat, amely a Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit sértheti, vagy egyébként a Weboldalra, vagy a Szolgáltatásokra vonatkozóan becsmérlő, illetve olyan tartalmat, amely harmadik személy üzleti érdekeit, személyhez fűződő, vagy szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogát sérti.

4.2. Moderátori szankciók:

 • Törlés: a Moderálási alapelveket sértő hozzászólások törlésre kerülnek.
 • Javítás: a kifogásolható rész törlésre kerül a hozzászólásból.
 • Tiltás: a Moderálási elvek súlyos, vagy ismételt megszegése esetén a Felhasználó regisztrációja törlése kerül, a Felhasználó letiltása.
 • IP cím letiltása: a Moderálási elvek ismételt súlyos megsértése esetén.

4.3. A moderátori döntéssel szembeni kifogását a Felhasználó az laszlo@triggr.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal terjesztheti elő.

4.4. Amennyiben a Felhasználó észleli, hogy a Weboldalon közzétett valamely tartalom szellemi alkotásaihoz fűződő jogait sérti, a jogsértést közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az laszlo@triggr.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal hozhatja a Szolgáltató tudomására és kérheti, hogy a jogsértő tartalmat a Szolgáltató a 2001. évi CVIII. törvény 13. §-a szerinti eljárás keretében távolítsa el. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, a felhasználó nevét, lakcímét, telefonszámát és email címét.

V. Adatvédelem

A Felhasználók által megadott személyes adatokat a Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

VI. A Szolgáltató felelősségének korlátozása

6.1 A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan Felhasználók által közzétett tartalomért, amely jogszabályt, a jelen Felhasználási Feltételeket, vagy bármely harmadik személy jogát, vagy jogos érdekét sérti. Az ilyen tartalmakért közvetlenül a Felhasználók tartoznak felelősséggel, ezért a Felhasználói tartalmakkal kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben előterjesztett bármilyen vagyoni, vagy nem vagyoni igény kielégítéséért a Felhasználót teljeskörű és korlátlan helytállási kötelezettség terheli. A Felhasználói tartalmak tekintetében a Szolgáltatót kizárólag mint közvetítő szolgáltatót terheli felelősség.

 

6.2 A Szolgáltató a Szolgáltatás folyamatos és hibátlan elérhetőségéért, hibamentes működéséért semmilyen felelősséggel nem tartozik, valamint a Szolgáltató nem felelős a rajta kívül álló okból keletkezett hibákért és ezek következményeiért (pl. hálózati meghibásodás, elérés kimaradása, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, makrók vagy hacker tevékenységek). A Szolgáltató ugyanakkor köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a Weboldal zavartalan üzemeltetése és a hibák mielőbbi elhárítása, orvoslása érdekében.

 

6.3 A Felhasználó teljeskörűen és korlátlanul köteles a Szolgáltató minden olyan kárát megtéríteni, amely a Felhasználó tevékenységével összefüggő okból keletkezett. A Felhasználó által megtérítendő kárnak minősül a valamely hatóság által jogerősen kiszabott bírság vagy a Szolgáltatóval szemben alkalmazott egyéb hátrányos jogkövetkezményből eredő kár, amennyiben annak kiszabására, illetve alkalmazására a Felhasználó magatartásával összefüggő okból került sor.

VII. Alkalmazandó jog

Jelen Felhasználási Feltételek alkalmazására és értelmezésére a magyar jog, így különösen a Ptk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

VÁRJ! Még mielőtt továbblépnél,

hadd adjunk valamit, ami a segítségedre lehet!

Kérj egy ingyenes online marketing auditot és ismerd meg azokat a lehetőségeket, amelyekkel exponenciálisan növelheted mind az ügyfélkörödet, mind az árbevételedet!

Weboldalunk sütiket használ a hatékonyabb felhasználói élmény érdekében.